about faq contact us log in / register

Enak kali ya jadi orang kaya...punya banyak duit...bisa hidup bebas...bisa pergi ketempat manapun yg kita suka?up vote 0 down vote favorite
link | flag

Your Answer